Terapie wspomagające rozwój

Nadrzędnym celem w naszej szkole jest stworzenie możliwości do wszechstronnego rozwoju naszych uczniów. W związku z tym opracowujemy dla każdego dziecka, na miarę jego możliwości, indywidualny program terapii pedagogicznej, która jest realizowana w formie zajęć rewalidacyjnych lub zajęć korekcyjno-kompensacyjnych. Specjalistycznymi zajęciami pedagogicznymi obejmujemy wszystkich uczniów naszej szkoły. Celem zajęć jest niwelowanie trudności pedagogicznych. Zaburzenia korygukemu poprzez odpowiednie oddziaływanie specjalistyczne o charakterze psychologiczno-pedagogicznym. W naszej pracy skupiamy się przede wszystkim na: stymulowanie rozwoju uczniów, stymulowaniu i usprawnianiu rozwoju funkcji psycho-motorycznych, wyrównywaniu braków w wiedzy teoretycznej, wyrównywaniu braków w praktycznych umiejętnościach manualnych, eliminowaniu niepowodzeń edukacyjnych oraz emocjonalno-społecznych, wyrównywaniu szans rówieśniczych.

integracja sensoryczna

Organizujemy je na podstawie diagnozy funkcjonalnej dziecka. Działania wychowawczo-usprawniające prowadzone są w grupach czteroosobowych lub indywidualnie (w zależności od możliwości dziecka). Podstawą prowadzenia zajęć jest indywidualizacja pracy z uczniem.Celem zajęć wychowawczo-usprawniających jest rozwijanie zainteresowania otoczeniem oraz rozwijanie samodzielności w funkcjonowanie w życiu codziennym. Podczas zajęć wychowawczo-usprawniających skupiamy się w szczególności nad:
• nauką nawiązywania kontaktów,
• kształtowaniem sposobu komunikowania się z otoczeniem na poziomie odpowiadającym indywidualnym możliwościom ucznia,
• usprawnianiem ruchowym i psychoruchowym w zakresie dużej i małej motoryki,
• rozwijaniem orientacji w schemacie własnego ciała i orientacji przestrzennej,
• wdrażaniem do samodzielności,
• rozwijaniem zainteresowania otoczeniem,
• nauką rozumienia zachodzących w otoczeniu zjawisk,
• kształtowaniem umiejętności funkcjonowania w otoczeniu,
• kształtowaniem umiejętności współżycia w grupie.

integracja sensoryczna

Głównym celem UTS, czyli zajęć Usprawniania Technik Szkolnych, jest stworzenie sytuacji do wszechstronnego rozwoju społecznego, umysłowego i psychicznego dzieci. Odbywa się w formie zajęć indywidualnych, których celem jest nie tylko wyrównywanie braków w wiedzy teoretycznej i praktycznej uczniów, ale także rozwijanie technikuczenia się dostosowanych do możliwości i predyspozycji ucznia. Zajęcia wspomagania rozwoju małego dziecka są skierowane do naszych najmłodszych uczniów z grup przedszkolnych. Ich celem jest pewnego rodzaju profilaktyką, wielospecjalistycznym działaniem (terapeutycznym i edukacyjnym) wspomagającym rozwój dziecka. Głównym zadaniem jest zapobieganie pojawieniu się nieprawidłowości rozwojowej oraz niwelowanie następstw zaistniałych już nieprawidłowości. Plan pracy opieramy na diagnozie funkcjonalnej oraz wywiadzie z rodzicami ucznia. Terapia z masami bezkształtnymi to jedna z podstawowych form ekspresji i metod terapii dzieci z zaburzeniami funkcji percepcyjno-motorycznych. Podczas zajęć uczniowiemanipulują przede wszystkim dłońmi. Zajęciom towarzyszy polisenoryczne poznanie otoczenia. Tematyka zajęć jest cykliczna i zmienia się wraz z porami roku. Ćwiczeniapełnią rolę stymulującą i usprawniającą. Pobudzają zainteresowanie dzieci otoczeniem oraz własnym ciałem. Zaletą zajęć z masami bezkształtnymi jest harmonizacjawszystkich funkcji psychomotorycznych.

 • Czym jest integracja sensoryczna?

  Samo pojęcie integracji sensorycznej odnosi się do procesu scalania informacji zmysłowych odbieranych przez ciało i przekazywanych do układu nerwowego. Efektem końcowym powinna być odpowiednia reakcja organizmu ...

  czytaj dalej
 • Stosowane przez nas metody nauczania

  W pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami stosujemy metody nauczania funkcjonalnego, metody oparte o kontakt z ciałem oraz stymulację polisensoryczną według pór roku ...

  czytaj dalej
 • Terapie wspomagające rozwój

  Nadrzędnym celem w naszej szkole jest stworzenie możliwości do wszechstronnego rozwoju naszych uczniów. W związku z tym opracowujemy dla każdego dziecka, na miarę jego możliwości, indywidualny program terapii pedagogicznej ...

  czytaj dalej