szkoła

Nabór do klas I, II, III, IV
Klasa terapeutyczna - przyjmujemy dzieci z każdą niepełnosprawnością od 4 do 6 uczniów w klasie,
Klasa integracyjna - do 12 uczniów.
- zajęcia na pierwszą zmianę,
- czesne 0 zł,
- opieka świetlicowa od 7.15 do 17.00,
- nauczyciel wychowawca + nauczyciel wspomagający,
- innowacyjne metody nauczania,
- bezpłatna opieka w dni wolne od nauki,
- terapia poprzez pobudzanie zmysłów,
- bezpłatne zajęcia dodatkowe,
- trening samoobsługi,
- zajęcia dostosowane do indywidualnych możliwości i predyspozycji uczniów,

Zapraszamy dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, dzieci z : Zespołem Aspergera, Spektrum Autyzmu, Zespołem Downa, Niepełnosprawnością intelektualną, Niedosłuchem, Niedowidzeniem, Niepełnosprawnością ruchową

Oferujemy: diagnozę funkcjonalną, zajęcia umuzykalniające, terapię integracji sensorycznej, grafomotorykę, zajęcia z algorytmiki (kodowanie), elektrostymulację logopedyczną, zajęcia edukacyjne, logopedię, arteterapię, terapię widzenia, TUS, bajkoterapię, terapię neurotaktylną, terapię ręki, terapię Snoezelen (terapia w Sali Doświadczania Świata), logorytmikę, zajęcia sportowe m.in. na basenie, zajęcia taneczne, zumba, rytmika, zajęcia teatralne