przedszkole

Do najmłodszych: ,,Bajeczna Droga”
Przed Przedszkole Bajeczne oferuje, dla dzieci między 2,5 a 3 rokiem życia lub rozpoczynających terapię, program przygotowujący najmłodszych do zajęć i przedszkola.
W ramach programu dzieci uczestniczą codziennie w zajęciach indywidualnych:
- z psychologiem – terapeutą prowadzącym (1 godzina)
- z logopedą (30 minut)
- z fizjoterapeutą (30 minut)10 godzin zajęć w tygodniu odbywa się bez żadnych dodatkowych opłat!
Możliwość dodatkowych godzin w ramach WWR
Wymagamy jedynie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

W programie:
- uczymy maluchy odpowiadając na najpilniejsze potrzeby rozwojowe
- opracowujemy indywidualny program terapeutyczny
- rozwijamy umiejętność zabawy i spędzania czasu
- kształtujemy mowę i komunikację
- poprawiamy sprawność i koordynację
- nawiązujemy ciepłą i wzmacniającą relację!W miarę postępów dziecka przewidujemy wdrażanie do grupy przedszkolnej (dodatkowa godzina w grupie).

Przedszkole sportowo-taneczne od 3 do 5 roku życia. W ofercie posiadamy dwie grupy: integracyjną i terapeutyczną. Integracyjna do 16 dzieci, terapeutyczna 6 dzieci. Gwarantujemy:małe grupy, realizację zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, bezpłatne zajęcia dodatkowe, opiekę wykwalifikowanej kadry, kształcenie dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, indywidualne podejście do dziecka, opiekę od 7.15 - 17.00

Nabór na rok szkolny 2020/21 do Integracyjnej zerówki dla dzieci w wieku 5-6 lat. Grupa od 8-12 dzieci, oferujemy; język angielski, logopedia, kodowanie, zajęcia taneczne i zajęcia sportowe, plastykoterapia, bajkoterapia, logorytmika, zajęcia realizowane w ramach opinii o wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka, nauka czytania, opieka od 7.15 - 17.00. Zajęcia prowadzone Metodą Dobrego Startu niezależnie czy szkoła czy przedszkole nie ma rejonizacji