poradnia

BEZPŁATNE ZAJĘCIA W RAMACH WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU DZIECKA !!!
Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka (WWRD), to specjalistyczne oddziaływania diagnostyczne oraz terapeutyczne mające na celu wykrycie trudności rozwojowych dziecka oraz wszechstronną stymulację rozwoju obejmującą sferę poznawczą, społeczną, emocjonalną i ruchową. Oddziaływania te skupiają się na intensywnym, kompleksowym i wielospecjalistycznym usprawnianiu komunikacji, rozwoju społecznego, emocjonalnego i psychomotorycznego dzieci niepełnosprawnych.

Rodzice dzieci objętych terapią w ramach WWRD mogą liczyć na pomoc i wsparcie w zakresie pracy z dzieckiem w oparciu o indywidualny program. Program Wczesnego Wspomagania Rozwoju przyczynia się do poprawy funkcjonowania dziecka w społeczeństwie. Zapraszamy dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat, które posiadają Opinię o potrzebie Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka (WWRD).
Liczba miejsc ograniczona.

W ramach WWRD oferujemy:
- Terapię pedagogiczną;
- Terapię psychologiczną;
- Terapię logopedyczną;
- Terapię ręki;
- Trening Umiejętności Społecznych;
- Terapię Integracji Sensorycznej;

Wczesnym wspomaganiem rozwoju może być objęte każde dziecko od chwili wykrycia pierwszych sygnałów nieprawidłowego funkcjonowania do czasu podjęcia przez nie nauki w szkole podstawowej. Podstawą realizacji zajęć wczesnego wspomagania jest przedstawienie Opinii o potrzebie Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka wydanej przez przychodnię psychologiczno-pedagogiczną. Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania są prowadzone indywidualnie z dzieckiem i jego rodziną.