Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „TĘCZOWA KRAINA” oferuje:
– szkolenia,
– warsztaty dla nauczycieli, rodziców i młodzieży,
– konsultacje psychologiczne, pedagogiczne i logopedyczne,
– badania psychologiczno-pedagogiczne oraz ortoptyczne,
– diagnozę, (psychologiczno-pedagogiczną, dzieci autystycznych, ADHD, itp.)
– terapię.

W naszym zespole mamy:
– logopedę,
– pedagoga,
– psychologa klinicznego,
– pedagoga specjalnego,
– psychoterapeutę dynamicznego,
– oligofrenopedagoga,
– ortoptystkę,
– tyflopedagoga,
– terapeutę integracji sensorycznej.

Zapraszamy dzieci:
■ z problemami szkolnymi,
■ logopedycznymi,
■ nadpobudliwością,
■ stanami lękowymi,
■ różnego rodzaju fobiami,
■ zaburzeniami rozwojowymi,
■ z zezem i niedowidzeniem,
■ autyzmem,
■ ADHD,
■ zespołem Downa.